Condicions Senglars BTT

El Club Senglars Mediona amb NIF G66370057 adreça Passatge Escoles, 9 ,CP 08773 de Sant Joan de Mediona i correu-e: senglarsmediona@gmail.com, organitza aquest esdeveniment.

La utilizació d’aquest sistema d’inscripcions implica l’acceptació del reglament de l’esdeveniment, de les condicions generals d’utilizació de www.manjisoft.com que apareixen al realitzar la inscripció i de les següents condicions específiques:

Les inscripcions són personals i intransferibles. El participant que es registra a l'esdeveniment, d'ara endavant l'USUARI, actua en nom propi.

Manjisoft actua en nom de Club Senglars Mediona a efectes de la tramitació i cobrament de les inscripcions.

Les dades bancàries com número de targeta de crèdit i claus relacionades en cap cas són processades o enregistrades per Club Senglars Mediona ni per Manjisoft ja que aquestes dades els subministra directament l’usuari a l’entitat bancària que realitza el tràmit de cobrament mitjançant el Terminal de Punt de Venda Virtual.

El subministrament per part de l'USUARI de dades errònies o falses pot implicar l'anul·lació de la inscripció.

L'Usuari és l'únic responsable de custodiar diligentment les dades de les seves targetes de crèdit. En el cas de pèrdua o sostracció de la targeta de crèdit, l'Usuari és responsable de comunicar-ho a l'oficina de la xarxa emissora de la targeta més propera immediatament per telèfon o per qualsevol altre mitjà. Club Senglars Mediona no es fa responsable que l'entitat emissora de la targeta l'hagués cancel·lat o suspès per qualsevol motiu. Club Senglars Mediona no es responsabilitza tampoc de qualsevol comissions, càrrecs o altres costos que l'entitat emissora de targeta li imposi per la utilizació del servei.

La inscripció únicament es considerarà realitzada, acceptada i confirmada mitjançant la confirmació de pagament realitzada per l'entitat financera.

Condicions BeerRunning

El Club Senglars Mediona amb NIF G66370057 adreça Passatge Escoles, 9 ,CP 08773 de Sant Joan de Mediona i correu-e: senglarsmediona@gmail.com, organitza aquest esdeveniment.

La utilizació d’aquest sistema d’inscripcions implica l’acceptació del reglament de l’esdeveniment, de les condicions generals d’utilizació de Correm per la Terra que apareixen al realitzar la inscripció i de les següents condicions específiques:

Les inscripcions són personals i intransferibles. El participant que es registra a l'esdeveniment, d'ara endavant l'USUARI, actua en nom propi.

Correm per la Terra actua en nom de Club Senglars Mediona a efectes de la tramitació i cobrament de les inscripcions.

Les dades bancàries com número de targeta de crèdit i claus relacionades en cap cas són processades o enregistrades per Club Senglars Mediona ni per Correm per la Terra ja que aquestes dades els subministra directament l’usuari a l’entitat bancària que realitza el tràmit de cobrament mitjançant el Terminal de Punt de Venda Virtual.

El subministrament per part de l'USUARI de dades errònies o falses pot implicar l'anul·lació de la inscripció.

L'Usuari és l'únic responsable de custodiar diligentment les dades de les seves targetes de crèdit. En el cas de pèrdua o sostracció de la targeta de crèdit, l'Usuari és responsable de comunicar-ho a l'oficina de la xarxa emissora de la targeta més propera immediatament per telèfon o per qualsevol altre mitjà. Club Senglars Mediona no es fa responsable que l'entitat emissora de la targeta l'hagués cancel·lat o suspès per qualsevol motiu. Club Senglars Mediona no es responsabilitza tampoc de qualsevol comissions, càrrecs o altres costos que l'entitat emissora de targeta li imposi per la utilizació del servei.

La inscripció únicament es considerarà realitzada, acceptada i confirmada mitjançant la confirmació de pagament realitzada per l'entitat financera.

Els menors de 18 anys hauran de presentar el dia de la cursa o enviar per mail una autorització d’un representant legal. La podeu descarregar aquí. Tampoc els subministrarem cervesa.


Club Senglars Mediona    Passatge Escoles,9    08773 Sant Joan de Mediona     senglarsmediona@gmail.com